אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עירן קידר
16/09/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
9 ליטר
BJ0052791
03/2017
03/2017
אפור
207 אט'
אלומיניום
כן
16/09/2020
מותאם נייטרוקס עד 40% חמצן
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406