אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ראי שנקר
11/10/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 ליטר
104
06/2006
04/2017
לבן
232 אט
פלדה
כן
11/10/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406