אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אהרן פרידמן
28/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
18/1415/101
09/2018
09/2018
שחור
200bar
פלדה
מגף
כן
28/05/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395