אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גרגורי סמבול
20/05/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
3L
UAX054
02/2020
02/2020
לבן
232 ATM
פלדה
כן
20/05/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379