אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דויד אלבז
25/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3
07\14151
04/2006
06/2018
לבן
200 BAR
פלדה
כן
25/05/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383