אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
19/06/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
80CF
P19990
04/2006
11/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
29/09/2019
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381