אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
14/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S063
PP105700M4141
04/2015
12/2018
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380