אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
08/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
040 CF
LS14355
08/2005
11/2016
צהוב
207 BAR
אלומיניום
כן
08/09/2020
מיכל דקו' - חמצן
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381