אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אורן קליין
10/05/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 Liter
SLB062
08/2018
08/2018
לבן
230 BAR
פלדה
כן
10/05/2021
מיכל חמצן למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
I-244