אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתי אלטשולר
29/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10.0 Liters
00/041/087
01/2000
06/2017
שחור
200BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית
כן
29/01/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381