אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חמודי חמדאן
07/07/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18 Liters
06/2998/028
02/2007
10/2015
שחור
232 BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
07/07/2020
אין
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381