אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 28
28/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
CC121565
04/2013
12/2016
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
28/06/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395