אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סלאם עבד אל חי
07/10/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
18/009/158
01/2018
01/2018
שחור
200bar
פלדה
מגף
כן
07/10/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395