אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ רוח צפונית
01/09/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S100
Luxfea
05/1995
08/2020
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380