אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
14/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S050
R17185
03/2004
12/2020
כסוף
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380