אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

לאון גבריאלי
29/12/2020
Cyl Tec - winner (M0814)
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
11.2
SN2048
09/2020
09/2020
כסף
207
אלומיניום
לא
מיכל+ ברז חדשים
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371