אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ההתאחדות הישראלית לצלילה
19/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
P213362
08/2014
03/2020
אפור
200
אלומיניום
0
לא

אסף רגב
ריף הדולפינים
029366150