אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עפר זיטלני
19/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
11.1
P263941
04/2016
04/2016
כסוף
207 אט
אלומיניום
מגף, ריג לדקו'/סטייג'
כן
19/11/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406