אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יוסי קריספל
17/11/2019
Luxfer
SCUBA
הסבה לניטרוקס
0
2.7 ליטר
AF18152
06/2007
11/2019
אפור
207
אלומיניום
כן
17/11/2020
המיכל היה צהוב
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406