אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ - רוח צפונית
05/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
SO063
PP62460
04/2006
06/2020
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380