אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה בריסקין
06/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3Liter
17/0165/016
01/2017
01/2017
לבן
232 BAR
פלדה
כן
06/01/2021
מיכל מדלל למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381