אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עידן משעול
28/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
5.8 ליטר
LS11468
07/2014
11/2019
כסוף
207
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
28/11/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406