אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

B.D.A 3
01/07/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.3
ASO585617
07/2010
06/2020
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
01/07/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379