אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 8
08/03/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S45
EJ0003650
04/2011
01/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
08/03/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395