אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי בר שלום
11/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
P509106
08/1990
08/2016
צהוב
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380