אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אמיר גל
06/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P345544
08/2018
08/2018
ירוק
207BAR
אלומיניום
כן
06/09/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395