אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 10
11/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12.0Liter
03/0647/091
03/2003
03/2020
אפור
232BAR
פלדה
מגף
כן
11/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381