אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יוסי קריספל
07/09/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
s080
P551432
03/2003
08/2020
שחור
200 BAR
אלומיניום
לא
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383