אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 55
18/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
C100
CC073630
07/2012
12/2016
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
18/05/2021
יש קילופי צבע
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395