אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חברת החשמל
29/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18 ליטר
06/3004/062
02/2007
01/2020
לבן (צבוע- היה שחור)
200 אט
פלדה
מגף
כן
29/01/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406