אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניר צמח
22/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
11.1 ליטר
AS0764796
05/2017
05/2017
אפור
207 אט
אלומיניום
פקק ברז
כן
22/11/2021
ברז ימין
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406