אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אוניברסיטת חיפה - מערכת סגורה - טלי 2 ליטר
02/07/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
2 ליטר
18\0976\073
06/2018
06/2018
שחור
232BAR
פלדה
כן
02/07/2021
לא

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383