אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יבגני רזייב
22/10/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
12
As0764850
05/2017
05/2017
אלומניום
200
אלומיניום
כן
22/10/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379