אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ירון ברבי
23/08/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P348001
10/2018
10/2018
כחול
207BAR
אלומיניום
כן
23/08/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395