אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דוד רשקובן
01/12/2020
Winner
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1
SN2050
09/2020
09/2020
כסוף
207
אלומיניום
כן
01/12/2021
מיכל + ברז חדשים
כן

בוריס מלצב
צוללי הדרום
32395