אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
02/02/2020
Aria
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
36769
02/1994
04/2019
אפור
200
פלדה
מגף
חלודה חיצונית מסיבית, הברגות שחוקות - חופש בין ברז למיכל
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380