אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 17
17/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
40 Cf
LS109895
07/2017
07/2017
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
17/11/2020
מיכל חדש
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381