אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עינאל צלילה
09/10/2020
Worthington
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10L
cc121480
04/2013
07/2017
שחור
3000 PSI
אלומיניום
כן
09/10/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379