אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים - 14
31/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S 80
P345524
08/2018
08/2018
ירוק
207BAR
אלומיניום
כן
31/12/2021
כן

דניאל קוסטה
SEPA
29395