אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מטביי סיניאבסקי
14/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.3
p788339
07/2007
09/2017
שחור
3000 PSI
אלומיניום
כן
14/11/2020
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379