אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נבו וקנין
09/12/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
12 ליטר
GUN170UT
09/2020
09/2020
לבן
232 אט
פלדה
כן
09/12/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406