אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חמזי
13/07/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
03/1389
06/2003
01/2018
צהוב
318
פלדה
מגף
כן
13/07/2020
לא

דניאל רוזמרין
קיסריה העתיקה
29384