אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יחיאל פרץ
03/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
80Cf
P316870
12/2017
12/2017
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
03/06/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381