אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יורי לובצוב
15/06/2020
FABER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
98180136
04/1998
01/2017
שחור
3000 PSI
פלדה
רשת
כן
15/06/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379