אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
04/06/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
80CF
P254544
01/1996
01/2012
1318FF
200 BAR
פלדה
ידית
כן
04/06/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381