אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 011
20/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
100Cf
114784
01/1990
09/2019
תכלת
207 bar
אלומיניום
כן
26/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393