אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכס דיכטקוב
14/12/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.3
AS0764927
05/2017
05/2017
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
14/12/2020
לעקוב אחר מצב הקורוזיה והאבנית מתחת לחבקים
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379