אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עינאל צלילה
11/10/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
10L
PP47272
05/2002
07/2017
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
11/10/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379