אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אמנון עזוז
10/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
CC526220
06/2019
06/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
10/06/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395