אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1243
04/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80cf
AS0749350
09/2016
09/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
04/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381